Ga Terug

Terms & Conditions

v1.0

​De Juridische Informatie

Lees alstublieft onze Algemene Voorwaarden voordat u gebruikmaakt van onze website.

Welkom bij Shirley Parsons.

Indien u doorgaat met het gebruik van deze website, stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons cookiebeleid en privacybeleid de relatie tussen Shirley Parsons en u regelen met betrekking tot deze website. Indien u het niet eens bent met een deel van deze gebruiksvoorwaarden, maak dan alstublieft geen gebruik van onze website.

Definities

De term 'Shirley Parsons', 'ons', 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website wiens geregistreerde kantoor zich bevindt op de 4e verdieping, Bear Brook Office Park, Walton Street, Aylesbury, Bucks, HP21 7QW. Ons registratienummer is 05600243.

De term 'u', 'uw', 'jij' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen bedoeld voor algemene informatie en gebruik. Deze kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Deze website maakt gebruik van cookies om het browsen te monitoren. Indien u cookies toestaat, kan persoonlijke informatie door ons worden opgeslagen om uw website-ervaring te verbeteren. Lees alstublieft ons volledige COOKIEBELEID en PRIVACYVERKLARING.

Noch wij, noch derden bieden enige garantie of waarborg met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden, voor welk doel dan ook. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten elke aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Het gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig voor uw eigen risico. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons of aan ons in licentie is gegeven. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de uitstraling en de grafische elementen. Reproductie is verboden, tenzij in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en niet eigendom zijn van de operator of aan de operator in licentie zijn gegeven, worden op de website erkend.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim en/of strafrechtelijke vervolging.

Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten.