Terug naar Inzichten
Verbetering van gezondheid en veiligheid door middel van contractbezetting
Deel dit artikel

Gezondheid En Veiligheid Transformeren Door Middel Van Contractpersoneel

  • Publicatiedatum: Geplaatst 9 maanden geleden

​Shirley Parsons verbetert veiligheid, cultuur en regelgeving in een kunstmestfabriek in Nederland

De Uitdaging

De klant, een lokale kunstmestfabriek, stond voor een kritieke uitdaging bij het handhaven van de naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Hun bestaande HSE-team had moeite om een sterke veiligheidscultuur te creëren en veiligheidsproblemen adequaat aan te pakken. Deze situatie werd nog verergerd door de complexe aard van de chemische veiligheidsvoorschriften in hun industrie. De fabriek werd geconfronteerd met toenemende risico's van niet-naleving, mogelijke ongevallen en een verslechterende veiligheidscultuur die onmiddellijke aandacht nodig had.

De Oplossing

De klant wendde zich tot ons gespecialiseerde Health & Safety Recruitment Agency voor hulp. We kregen de taak om hooggekwalificeerde en ervaren HSE-professionals te vinden die de leiding konden nemen over de situatie, eerdere slechte gewoonten konden opruimen, de veiligheidscultuur konden verbeteren en strikte naleving van chemische veiligheidsvoorschriften konden garanderen.

Onze Aanpak

Diepgaande klantbeoordeling: We hebben een grondige beoordeling uitgevoerd van de specifieke behoeften van de klant, inclusief hun nalevingsstatus, veiligheidscultuur en de uitdagingen waarmee hun vorige HSE-team werd geconfronteerd.

Gespecialiseerde talentenjacht: Gebruikmakend van ons uitgebreide netwerk en branchekennis, zijn we gericht op zoek gegaan naar freelance HSE-experts met een focus op chemische veiligheid. Ons doel was om professionals te identificeren die niet alleen over de nodige technische expertise beschikten, maar ook over de interpersoonlijke vaardigheden die nodig zijn om sterke relaties op te bouwen met de werknemers op de site.

Kandidaten doorlichten: We hebben potentiële kandidaten grondig doorgelicht en ervoor gezorgd dat ze over de relevante certificeringen, ervaring en een staat van dienst beschikten om soortgelijke uitdagingen in het verleden met succes aan te pakken.

Klantinterviews: Na het identificeren van geschikte kandidaten, hebben we interviews tussen de klant en professionals op de shortlist gefaciliteerd om hun compatibiliteit en afstemming op de doelen van de klant te meten.

Snelle mobilisatie: Omdat we de urgentie van de situatie erkenden, hebben we het wervingsproces versneld. Binnen een maand presenteerden we de klant twee gekwalificeerde freelance HSE-professionals die klaar waren om onmiddellijk te beginnen.

De Resultaten

De twee freelance HSE-professionals die we in de kunstmestfabriek hebben geplaatst, brachten uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van chemische veiligheid met zich mee, waardoor ze effectief konden voldoen aan de complexe wettelijke vereisten.

Een van de belangrijkste strategieën die door onze experts werden gebruikt, was het bevorderen van sterke relaties met de werknemers op de site. Door het personeel te betrekken en samen te werken, wonnen ze hun vertrouwen en steun, wat cruciaal was voor het stimuleren van positieve veranderingen in de veiligheidscultuur.

Onze experts hebben ijverig gewerkt om hiaten in de naleving te identificeren en te verhelpen. Ze implementeerden robuuste veiligheidsprocedures en -protocollen en zorgden ervoor dat de fabriek zich aan alle relevante voorschriften hield. In de loop van de tijd hebben de HSE-experts met succes een cultuur van veiligheid in de hele organisatie ingevoerd. Ze voerden trainingssessies, veiligheidsoefeningen en bewustmakingscampagnes uit, wat leidde tot een aanzienlijke vermindering van incidenten en bijna-ongevallen.

Onze experts hebben een blijvende impact gehad op de veiligheidscultuur van de site. Zelfs na afloop van hun contract bleven de verbeteringen die ze initieerden in de praktijk worden gebracht, wat bijdroeg aan duurzame veiligheidsverbeteringen.

Kortom, onze wervingsdiensten op het gebied van gezondheid en veiligheid hebben de Nederlandse kunstmestfabriek geholpen de uitdagingen op het gebied van compliance en veiligheidscultuur te overwinnen. De succesvolle samenwerking resulteerde in een veiligere werkomgeving, minder incidenten en een blijvende positieve impact op de veiligheidspraktijken van de organisatie.

Als u op zoek bent naar een ervaren wervingspartner om u te ondersteunen bij het werven van HSE-professionals, neem dan hieronder gerust contact met ons op voor een consult over hoe Shirley Parsons uw werving kan verbeteren.